Sĩ quan đăng ký sĩ quan dự bị được hưởng phụ cấp hàng quý là bao nhiêu?

Ngày hỏi:20/08/2019

Tôi tốt nghiệp Đại học và muốn đăng ký sĩ quan dự bị. Vậy khi đăng ký sĩ quan dự bị tôi được hưởng phụ cấp hàng quý là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2, 3 Điều 40 Nghị định 26/2002/NĐ-CP quy định mức phụ cấp hàng quý mà sĩ quan đăng ký sĩ quan dự bị được hưởng như sau:

   - Sĩ quan dự bị đã xếp vào đơn vi dự bị động viên nhưng không thuộc diện chỉ huy đơn vị dự bị động viên.

   => Hàng quý được hưởng khoản phụ cấp sĩ quan dự bị bằng hệ số 0,3 so với lương tối thiểu.

   - Sĩ quan dự bị đã đăng ký vào ngạch dự bi nhưng chưa xếp vào đơn vị dự bị động viên.

   => Hàng quý được hưởng khoản phụ cấp trách nhiệm đăng ký, tập trung sinh hoạt, kiểm tra sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bằng hệ số 0,2 so với lương tối thiểu.

   Trên đây là mức phụ cấp mà sĩ quan đăng ký sĩ quan dự bị được hưởng hàng quý.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn