Sĩ quan quân đội là cán bộ hay công chức?

Ngày hỏi:19/10/2019

Tôi là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, mang quân hàm trung úy. Vậy cho tôi hỏi tôi là cán bộ hay là công chức? Nhờ ban biên tập hỗ trợ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Theo Khoản 1 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 quy định: Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.

   - Theo Điều 10 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định Công chức trong cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân bao gồm: Người làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

   => Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam, như vậy căn cứ vào các quy định trên thì bạn là cán bộ.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn