Sinh con thứ 4 có được kết nạp Đảng không?

Ngày hỏi:13/09/2018

Tôi tên Mai Hoa sinh sống và làm việc tại Tp. HCM. Do tôi bị vỡ kế hoạch nên nay chuẩn bị sinh con thứ 4, tuy nhiên tôi muốn phấn đấu để được kết nạp Đảng. Vậy các bạn cho tôi hỏi: có trường hợp nào mà sinh con thứ 4 vẫn được kết nạp Đảng không? Mong sớm nhận được câu trả lời trong thời gian sớm nhất.

Mai Hoa (mai_hoatk**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định: trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng khi quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên.

   Đồng thời, để được xem xét kết nạp Đảng thì quần chúng vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nhưng có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng vẫn được kết nạp khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018, cụ thể:

   - Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị;

   - Phải là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức trách nhiệm đối với nhân dân;

   - Phải phấn đấu ít nhất là 24 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba, 36 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

   Việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng do ban thường vụ cấp uỷ huyện (hoặc tương đương) xem xét, quyết định.

   => Như vậy, khi bạn đáp ứng được các điều kiện nêu trên khi sinh con thứ 4 thì vẫn sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Sinh con thứ 4 có được kết nạp Đảng không? Để hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 05-QĐi/TW năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn