Sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng trường Công an với loại xuất sắc thì được phong quân hàm là gì?

Ngày hỏi:12/10/2018

Em vừa đậu hệ cao đẳng trường Công an nhân dân, em rất vui mừng và sẽ cố gắng học tập. Em muốn hỏi, nếu em cố gắng học tập và đạt thành tích xuất sắc sau khi tốt nghiệp thì em sẽ được phong quân hàm là gì ạ? Em sẽ được phong Thượng sĩ hay sẽ được phong Thiếu úy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2014 thì học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí tại các trường của Công an nhân dân, khi tốt nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau:

   - Tốt nghiệp hệ trung cấp: Trung sĩ;

   - Tốt nghiệp hệ cao đẳng: Thượng sĩ;

   - Tốt nghiệp hệ đại học: Thiếu úy;

   Học sinh, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc;

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí tại các trường của Công an nhân dân, khi tốt nghiệp với loại xuất sắc thì sẽ được cấp bậc hàm như sau:

   - Tốt nghiệp hệ trung cấp loại xuất sắc: Thượng sĩ;

   - Tốt nghiệp hệ cao đẳng loại xuất sắc: Thiếu úy;

   - Tốt nghiệp hệ đại học loại xuất sắc: Trung úy;

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí tại các trường của Công an nhân dân, khi tốt nghiệp hệ Cao đẳng trường Công an nhân dân với loại xuất sắc thì sẽ được phong quân hàm là Thiếu úy.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn