Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh?

Ngày hỏi:06/10/2016

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Bạn đọc Nguyễn Hương Mai, địa chỉ mail nguyen****@gmail.com hỏi: Tôi hiện đang sống tại Tp.HCM. Tôi rất quan tâm tới các hoạt động liên quan tới môi trường của thành phố, đặc biệt là các hoạt động liên quan tới quản lý bùn thải. Việc quản lý bùn thải không phải là một vấn đề đơn giản tại thành phố này, nó rất cần sự phối hợp giữa các ban ngành, trong đó có sự tham gia của Sở Giao thông vận tải. Cho tôi hỏi: Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới trách nhiệm quản lý nhà nước về bùn thải được quy định tại Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Có hiệu lực từ ngày 19/09/2015), theo đó:

   Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

   a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải phát sinh từ hoạt động khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị, các trạm/nhà máy xử lý nước thải và nước cấp tập trung do nhà nước làm chủ sở hữu trên địa bàn Thành phố theo đúng nội dung của Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan.

   b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện và các đơn vị liên quan thực hiện việc việc lập, trình thẩm định đơn giá thu gom, vận chuyển bùn thải theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy định này để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

   c) Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm do chủ phương tiện thu gom vận chuyển bùn thải làm rơi, vãi, đổ bùn thải trên vỉa hè, đường và nơi công cộng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

   d) Chủ trì phối hợp các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố về thời gian và tuyến thu gom, vận chuyển bùn thải, bùn đất phù hợp với đặc điểm hiện trạng giao thông của Thành phố.

   (Điều 8, Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tp.HCM)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề: Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quản lý bùn thải
  Sở Giao thông vận tải
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn