Sở kế hoạch và đầu tư có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2018

Sở kế hoạch và đầu tư có cơ cấu tổ chức như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Thị Nga. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Sở kế hoạch và đầu tư có cơ cấu tổ chức như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ ban hành thì Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư được quy định như sau:

   - Văn phòng;

   - Thanh tra;

   - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

   + Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

   + Phòng Đăng ký kinh doanh;

   + Phòng Kinh tế ngành;

   + Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

   + Phòng Kinh tế đối ngoại;

   + Phòng Khoa giáo, Văn xã;

   + Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.

   Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng tối đa không quá số lượng phòng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV.

   Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ yêu cầu quản lý, có thể bổ sung thêm 01 (một) phòng so với quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng đề án thành lập tổ chức và phải thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ trước khi quyết định.

   Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư có số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ ít hơn số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ so với quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh tên gọi và chức năng của phòng, bảo đảm bao quát đầy đủ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và phù hợp với quy định của pháp luật.

   - Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

   Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và tình hình thực tế trên địa bàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất và phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

   Trên đây là câu trả lời về cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn