Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh?

Ngày hỏi:10/10/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Bạn đọc Nguyễn Hương Sen, địa chỉ mail nguyen****@gmail.com hỏi: Tôi hiện đang sống tại Tp.HCM. Tôi rất quan tâm tới các hoạt động liên quan tới môi trường của thành phố, đặc biệt là các hoạt động liên quan tới quản lý bùn thải. Việc quản lý bùn thải không phải là một vấn đề đơn giản tại thành phố này, nó rất cần sự phối hợp giữa các ban ngành, trong đó có sự tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cho tôi hỏi: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới trách nhiệm quản lý nhà nước về bùn thải được quy định tại Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Có hiệu lực từ ngày 19/09/2015), theo đó:

   Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

   a) Hướng dẫn cụ thể việc tổ chức, cá nhân được hỗ trợ ưu đãi khi tham gia đầu tư xây dựng trong lĩnh vực quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật hiện hành về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

   b) Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án xử lý và tái chế bùn thải theo quy định pháp luật.

   (Điều 8, Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tp.HCM)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn