Số lượng, chủng loại xe phục vụ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước

Ngày hỏi:13/12/2018

Tôi tên Huỳnh Hải Minh hiện sinh sống tại Ninh Thuận, tôi có biết vào đầu năm 2019 có văn bản mới quy định về bảo đảm xe phục vụ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước, thế thì theo quy định mới này Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giup: pháp luật quy định như thế nào về số lượng, chủng loại xe phục vụ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước?

(*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 166/2018/TT-BQP quy định về bảo đảm xe phục vụ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, có hiệu lực từ 18/01/2019, có quy định số lượng, chủng loại xe như sau:

   a) Xe phục vụ Lễ Quốc tang (tính cho một đơn vị nghi lễ gồm 15 xe ô tô và 01 linh xa A) gồm:

   - Xe chỉ huy: 03 xe (01 xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối huân huy chương; 01 xe chở Quân kỳ; 01 xe chỉ huy).

   - Xe vận tải: 06 xe (chở đội hình danh dự).

   - Xe vận tải 3 cầu: 03 xe (01 xe kéo linh xa, 01 xe chở hoa, 01 xe dự phòng).

   - Xe thông tin: 02 xe.

   - Xe cứu thương: 01 xe.

   - Linh xa A: 01 xe (phía cuối linh xa là khẩu lựu pháo 122mm).

   b) Xe phục vụ Lễ tang cấp Nhà nước (tính cho một đơn vị nghi lễ gồm 11 xe ô tô và 01 linh xa B) gồm:

   - Xe chỉ huy: 02 xe (01 xe chở Quân kỳ, ảnh, gối huân huy chương; 01 xe chỉ huy).

   - Xe vận tải: 03 xe (chở đội hình danh dự).

   - Xe vận tải 3 cầu: 03 xe (01 xe kéo linh xa, 01 xe chở hoa, 01 xe dự phòng).

   - Xe thông tin: 02 xe.

   - Xe cứu thương: 01 xe.

   - Linh xa B: 01 xe (phía cuối linh xa có bệ với hàng chữ “Tổ quốc ghi công”).

   c) Ngoài các quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều này, số lượng, chủng loại xe phục vụ và xe dự phòng do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn