Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tối thiểu là bao nhiêu người?

Ngày hỏi:20/11/2020

Mong tư vấn, theo quy định mới nhất thì số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tối thiểu là bao nhiêu người?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 (Hiệu lực 01/01/2021) quy định như sau:

   “2. Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là bốn mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội.”.

   Như vậy, có thể thấy theo quy định mới nhất thì yêu cầu về số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là bốn mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn