Số lượng phó bí thư cấp ủy đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII

Ngày hỏi:29/10/2019

Được biết ban tổ chức trung ương mới có văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, xin cho hỏi theo quy định này thì số lượng phó bí thư cấp ủy đại hội đảng bộ các cấp được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 3 Mục III Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2019 quy định số lượng cấp ủy viên đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII như sau:

   Số lượng phó bí thư cấp tỉnh (không tính các đồng chí cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển về địa phương), cấp huyện thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Riêng số lượng phó bí thư cấp ủy của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân thực hiện theo Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị. Đối với đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, thì tiếp tục cơ cấu 02 phó bí thư phụ trách công tác quan trọng của cấp ủy theo quy định.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn