Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi chia một đơn vị hành chính thành nhiều đơn vị hành chính cùng cấp

Ngày hỏi:12/06/2017

Khi chia một đơn vị hành chính thành nhiều đơn vị hành chính cùng cấp thì số lượng Phó Chủ tịch tối đa của các đơn vị hành chính mới được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Văn An, hiện tại tôi đang là sinh viên, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan đến các chức danh trong bộ máy nhà nước ở địa phương, trong đó có chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, tùy vào địa phương mà có nơi nhiều hoặc ít Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư ký Luật giải đáp, đó là khi một đơn vị hành chính bị chia tách thành nhiều đơn vị hành chính khác nhau cùng cấp thì số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của các đơn vị hành chính mới được chia tách được quy định tối đa là bao nhiêu? Tôi có thể tra cứu thông tin này tại văn bản nào? Mong nhận được sự phản hồi của Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Văn An (0162323****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi chia một đơn vị hành chính thành nhiều đơn vị hành chính cùng cấp được quy định tại Điều 9 Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Cụ thể như sau:

   Khi một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp thì căn cứ theo phân loại của các đơn vị hành chính mới để xác định số lượng tối đa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Trường hợp đơn vị hành chính mới chưa được phân loại thì số lượng tối đa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được xác định theo loại đơn vị hành chính cùng cấp loại III cho đến khi đơn vị hành chính mới được phân loại.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi chia một đơn vị hành chính thành nhiều đơn vị hành chính cùng cấp. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn