Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

Ngày hỏi:22/09/2017

Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Xuân tổ trưởng tổ dân phố. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quy định về hòa giải ở cơ sở, nhưng tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Xuân (xuannguyen*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở được quy định tại Điều 11 Nghị định 15/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật hòa giải ở cơ sở như sau:

   1. Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở có nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Ngày, tháng, năm nhận vụ, việc hòa giải;

   b) Họ, tên, tuổi, địa chỉ của các bên, người có liên quan đến vụ, việc hòa giải;

   c) Họ, tên của hòa giải viên, người được mời tham gia hòa giải (nếu có);

   d) Nội dung chủ yếu của vụ, việc và yêu cầu của các bên;

   đ) Kết quả hòa giải;

   e) Chữ ký của hòa giải viên, người chứng kiến việc hòa giải và người được mời tham gia hòa giải (nếu có).

   2. Sau khi kết thúc hòa giải, hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ, việc hòa giải vào sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung ghi sổ.

   3. Tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm lưu giữ, đôn đốc việc ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

   Trên đây là nội dung trả lời về sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 15/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn