Sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa

Ngày hỏi:29/11/2018

Gần đây, trong thời gian rảnh rỗi, tôi có tìm hiểu quy định của pháp luật về việc sử dụng các chuyên gia trong lĩnh vực hải quan. Nhưng có thắc mắc này tôi muốn hỏi, mong Ban biên tập có thể tư vấn, cụ thể: Việc sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa được quy định cụ thể ra sao?

Hiền Minh (099***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa được quy định tại Điều 7 Tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng chuyên gia theo lĩnh vực về Trị giá Hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 1484/QĐ-TCHQ năm 2018 như sau:

   - Đảm bảo sử dụng hiệu quả đúng Mục đích và thống nhất do Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo.

   - Phải tuân thủ theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 6 của văn bản này.

   - Hàng năm, cấp có thẩm quyền sử dụng đội ngũ chuyên gia tiến hành đánh giá phân loại và xem xét đưa ra khỏi đội ngũ chuyên gia những công chức không đảm bảo tiêu chí về tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn.

   Trên đây là nội dung quy định về việc sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1484/QĐ-TCHQ năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phân loại hàng hóa
  Trị giá hải quan
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn