Sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa để của địa phương thì có phải đem ra đấu thầu không?

Ngày hỏi:25/05/2019

Địa phương tôi muốn sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương để xây dựng nhà tình nghĩa thì có phải đấu thầu không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu 2013, có quy định:

   Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

   - Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

   + Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

   Và tại Nghị định 45/2006/NĐ-CP ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa, có quy định:

   Điều 3. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa không thuộc ngân sách nhà nước, Quỹ được hạch toán độc lập, thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành và báo cáo theo quy định của pháp luật về kế toán.

   => Như vậy, theo quy định trên thì quỹ đền ơn đáp nghĩa không thuộc ngân sách nhà nước. Còn tại Luật đấu thầu 2013 có quy định khi sử dụng vốn nhà nước để phục vụ duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị mới phải đấu thầu. Còn quỹ đền ơn đáp nghĩa không thuộc ngân sách nhà nước nên việc sử dụng nguồn kinh phí của Qũy trên không bắt buộc phải đấu thầu bạn nhé.

   Ban biên tâp phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT