Sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện các giao dịch chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp

Ngày hỏi:12/06/2017

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ được Sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện các giao dịch chi nào liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bùi Nhật Cường, hiện tại tôi đang làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công ty của tôi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam theo quy định. Cho tôi hỏi, doanh nghiệp của tôi được sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện các giao dịch chi nào liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Bùi Nhật Cường (cuong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện các giao dịch chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Cụ thể là:

   a) Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;

   b) Chi chuyển lợi nhuận bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

   c) Chi trả tiền gốc, lãi, phí của các khoản vay trong nước ngắn, trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

   d) Chi trả tiền gốc, lãi, phí của các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

   đ) Chi chuyển tiền thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư;

   e) Chi chuyển trả vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư, giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện các giao dịch chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 19/2014/TT-NHNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Vốn đầu tư
  Giao dịch
  Đầu tư
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn