Sửa đổi QCVN/BQP được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2020

Cho hỏi việc sửa đổi QCVN/BQP được quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ từ anh chị. XIn cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 24 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định việc sửa đổi QCVN/BQP,

   => Rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ QCVN/BQP thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.

   Dẫn chiếu Khoản 2 Điều 24 Thông tư 25/2020/TT-BQP, cụ thể như sau:

   - Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế TCVN/QS được đưa vào kế hoạch hằng năm theo quy định tại Điều 10 Thông tư này;

   - Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế TCVN/QS thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quy chuẩn kỹ thuật
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn