Sức khỏe loại 1, 2, 3 đều đủ điều kiện về sức khỏe phải tham gia nghĩa vụ quân sự phải không?

Ngày hỏi:26/12/2020

Khi phân loại sức khỏe cho những đối tượng tham gia khám tuyển Nghĩa vụ quân sự. Những đối tượng có sức khỏe 1, 2, 3 đều đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia Nghĩa vụ quân sự phải không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân nghĩa vụ quân sự như sau:

   - Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   - Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

   - Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì sẽ tuyển chọn những công dân có sức khỏe 1, 2, 3. Nhưng đối với những công dân có sức khỏe loại 3 nhưng bị tật khúc xạ về mắt, nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS sẽ thuộc diện không phải đi nghĩa vụ quân sự.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tham gia nghĩa vụ quân sự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn