Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua việc mua bán nợ có phải đòi nợ không?

Ngày hỏi:05/01/2021

Cho mình hỏi, 01/01/2021 cấm hoạt động đòi nợ. Vậy hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua việc mua bán nợ có phải nằm trong hoạt động đòi nợ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua việc mua bán nợ có phải đòi nợ không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 6 Luật đầu tư 2020 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định các ngành nghề cấm kinh doanh, cụ thể như sau:

   - Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật đàu tư 2020;

   - Kinh doanh các chất hóa lỏng, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật đầu tư 2020;

   ...

   - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

   Như vậy, từ năm 2021 thì kinh doanh đòi nợ thuê sẽ bị cấm.

   Ở đây hoạt động đòi nợ thuê khác với hoạt động mua bán nợ. Đòi nợ thuê bản chất là không mua bán nợ, mà chỉ hưởng thù lao theo yêu cầu của bên đòi nợ. Còn hoạt động mua bán nợ ở đây Công ty mua bán nợ sẽ quyết định mua nợ sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan đại diện chủ sở hữu và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu.

   Pháp luật không cấm hoạt động mua bán nợ, trong tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua mua bán nợ sẽ thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên).

   Công ty Mua bán nợ được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật (Điều 4 Thông tư 69/2018/TT-BTC).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn