Tại một đơn vị xã phường thị trấn thì bao gồm các chức danh cán bộ, công chức nào?

Theo nội dung Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì xã loại 1 có 23 cán bộ, công chức tôi muốn hỏi bao gồm những chức danh nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại một đơn vị xã phường thị trấn thì bao gồm các chức danh cán bộ, công chức nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP chế độ chính sách cán bộ công chức ở xã phường thị trấn theo đó các chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức cấp xã bao gồm các chức danh sau:

   Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

   - Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

   - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

   - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

   - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

   - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

   - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

   - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

   - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

   Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

   - Chỉ huy trưởng Quân sự;

   - Văn phòng – thống kê;

   - Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

   - Tài chính – kế toán;

   - Tư pháp – hộ tịch;

   - Văn hóa – xã hội.

   Trên đây là các chức danh cán bộ, công chức tại một đơn vị xã phường thị trấn.

   Chúng tôi xin được thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn