Tại phiên họp Chính phủ số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì làm thế nào?

Ngày hỏi:18/05/2021

Liên quan đến cách thức giải quyết công việc của Chính phủ thì khi biểu quyết tại phiên họp Chính phủ, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo cái nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Quy chế làm việc của Chính phủ Ban hành kèm theo Nghị định 138/2016/NĐ-CP quy định về cách thức giải quyết công việc của Chính phủ như sau:

   Quyết định của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành. Khi biểu quyết tại phiên họp Chính phủ cũng như khi sử dụng phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết.

   Như vậy, nếu rơi vào trường hợp số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn