Tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại được quy định thế nào?

Ngày hỏi:10/11/2020

Em được biết vừa có Nghị định mới hướng dẫn Luật Khiếu nại. Vậy tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại được quy định thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 26 Nghị định 124/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/12/2020) quy định về tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại như sau:

   - Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết khiếu nại. Quyết định tạm đình chì thực hiện theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định này.

   - Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ. Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ thực hiện theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định này.

   Trên đây là nội dung về tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại theo quy định mới nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn