Tạm hoãn hợp đồng thì có được hưởng quyền lợi BHYT?

Ngày hỏi:22/11/2019

Tôi đang làm việc tại công ty ở TP.HCM, tôi cần thời gian để tập trung ôn thi và lấy chứng chỉ tiếng Anh. Tôi đã nộp đơn xin công ty tạm hoãn hợp đồng 04 tháng. Cho tôi hỏi trường hợp tôi tạm hoãn thì trong thời gian đó tôi có được hưởng quyền lợi từ thẻ BHYT do công ty cấp không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm 2.1 Khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

   “Điều 50. Trách nhiệm của người tham gia, đơn vị, Đại lý thu

   2. Trách nhiệm của đơn vị, Đại lý thu

   2.1. Đơn vị

   a) Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.”

   Bên cạnh đó, Điểm 9.6 Mục 9 Công văn 1734/BHXH-QLT hướng dẫn về trường hợp báo giảm chậm như sau:

   9. Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT

   9.7. Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.

   Ví dụ: Người lao động thôi việc 28/07/2017, đơn vị báo giảm vào ngày 01/08/2017 thì đóng BHYT hết tháng 8/2017; không đóng BHXH, BHTN tháng 8/2017.

   Theo đó, bạn xin tạm hoãn hợp đồng và được công ty đồng ý thuộc trường hợp báo giảm lao động. Khi doanh nghiệp thực hiện báo giảm lao động thì thẻ BHYT của bạn sẽ không có giá trị sử dụng. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được hưởng quyền lợi từ thẻ BHYT công ty cấp cho bạn trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn