Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày hỏi:06/11/2019

Bạn Phương Linh có mail là phuonglinhnguyen***2gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Mục III Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015, cụ thể như sau:

   - Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt, tập huấn để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

   - Qua đó, nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

   - Đồng thời, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương quan trọng này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn