Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trình bộ, ngành trung ương đề nghị khen thưởng cấp nhà nước

Ngày hỏi:09/05/2015
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trình bộ, ngành trung ương đề nghị khen thưởng cấp nhà nước thì cơ quan đề nghị trình UBND tỉnh hiệp y trước khi trình hồ sơ khen thưởng về bộ, ngành trung ương có đúng không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại khoản 13, Điều 53, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thì:

   “Việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và lấy ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều này.”

   Theo qui định trên thì việc hiệp y khen thưởng cấp nhà nước do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện: Sau khi thẩm định thành tích nếu đạt tiêu chuẩn khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ có văn bản lấy ý kiến hiệp y của cơ quan có liên quan về các nội dung cần thiết theo qui định.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn