Tập thể, cá nhân đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc…do Bộ, Ngành Trung ương tặng có được UBND tỉnh thưởng khuyến khích không?

Ngày hỏi:07/11/2012
Một số cán bộ, công chức ngành văn hoá, thể thao và du lịch, hỏi: Tập thể, cá nhân đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc…do Bộ, Ngành Trung ương tặng có được UBND tỉnh thưởng khuyến khích không?

  Nội dung này được UBND tỉnh Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại mục VI, Điều 1, Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 về ban hành chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì tiền thưởng khuyến khích cho: “Các tập thể, cá nhân đạt giải Quốc gia trong lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật, Văn hóa tư tưởng và một số ngành khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.“

   Đạt giải Quốc gia được hiểu là các cuộc thi do Bộ, ngành Trung ương tổ chức có sự tham gia của các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong phạm vi toàn quốc.

   Ví dụ: Liên hoan phim truyền hình toàn quốc do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức có sự tham gia của Đài Phát thanh-Truyền hình 64 tỉnh, thành phố, Truyền hình Công an nhân dân, Truyền hình Quân đội nhân dân...trường hợp Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Thuận tham gia có tác phẩm đạt Huy chuơng Vàng, Huy chương Bạc...thì được xét thưởng khuyến khích theo Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND.

   Trường hợp cũng Liên hoan phim truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại khu vực phía Nam (gồm các tỉnh, thành, cơ quan phía Nam) thì không thuộc diện xét thưởng khuyến khích theo Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND.

   Như vậy, trường hợp nêu trên thì tập thể, cá nhân đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc có được UBND tỉnh thưởng tiền khuyến khích hay không phải căn cứ vào phạm vi tổ chức của Bộ, ngành là toàn quốc hay khu vực.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn