Thạc sĩ trúng tuyển viên chức, tập sự và xếp lương thế nào?

Ngày hỏi:09/12/2013
Bà Lương Hải Yến là thạc sĩ, đang giảng dạy theo hợp đồng tại 1 trường THCS của TP. Hà Nội và đóng BHXH từ năm 2010 đến nay. Vừa qua, bà Yến trúng tuyển viên chức tại 1 trường THCS thuộc quận khác của thành phố. Vậy, trường hợp của bà Yến có được hưởng lương bậc 2 và có phải thực hiện chế độ tập sự không?
  • Việc tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với những người trúng tuyển vào viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định của Luật Viên chức; Nghị định số29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch chuyển loại công chức, viên chức.

   Trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự

   Ngày 31/5/2012 Sở Nội vụ TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 896/SNV-QLSN hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với những người trúng tuyển vào công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP. Hà Nội.

   Theo đó, người trúng tuyển chưa có thời gian công tác, làm việc hoặc có thời gian công tác, làm việc, nhưng chưa đóng BHXH bắt buộc, thì phải thực hiện chế độ tập sự hoặc thử việc theo quy định.

   Người trúng tuyển, trong thời gian công tác và đóng BHXH bắt buộc, đã có thời gian làm những công việc của ngạch công chức, viên chức cần tuyển, song chưa đủ thời gian tập sự hoặc thử việc ứng với ngạch công chức, viên chức cần tuyển, thì thời gian này được xem xét để tính vào thời gian tập sự hoặc thử việc.

   Người trúng tuyển, khi đăng ký tuyển dụng vào công chức, viên chức theo trình độ chuyên môn của tiến sỹ hoặc thạc sỹ, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch, lĩnh vực cần tuyển, thì được hưởng 85% bậc 3 (đối với tiến sỹ) hoặc 85% bậc 2 (đối với thạc sỹ) của ngạch công chức, viên chức cần tuyển.

   Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương

   Tại Khoản 1 Mục II Công văn số 896/SNV-QLSN của Sở Nội Vụ TP. Hà Nội hướng dẫn: Người trúng tuyển, trong thời gian công tác và đóng BHXH bắt buộc, đã có thời gian làm những công việc của ngạch công chức, viên chức được tuyển dụng bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự hoặc thử việc tương ứng với ngạch công chức, viên chức cần tuyển, được xem xét để bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức và xếp lương như sau:

   Đối với người trúng tuyển công chức, viên chức loại A1, A0: Có thời gian làm những công việc của ngạch công chức, viên chức cần tuyển, đủ tròn 12 tháng thì được xếp vào bậc 1, sau đó cứ sau 36 tháng thì được tính xếp lên 1 bậc lương. Thời điểm hưởng lương tính từ ngày được tuyển dụng; Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ thời điểm xếp bậc lương được hưởng.

   Đối với người trúng tuyển công chức, viên chức loại B: Có thời gian làm những công việc của ngạch công chức, viên chức cần tuyển, đủ tròn 6 tháng thì được xếp vào bậc 1, sau đó cứ sau 24 tháng thì được tính xếp lên 1 bậc lương. Thời điểm hưởng lương tính từ ngày được tuyển dụng. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ thời điểm xếp bậc lương được hưởng.

   Các trường hợp cụ thể: Người trúng tuyển, trong thời gian công tác và đóng BHXH bắt buộc, đã làm những công việc đúng chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức được tuyển dụng, nhưng ở ngạch thấp hơn, có thời gian bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự hoặc thử việc tương ứng với ngạch công chức, viên chức cần tuyển, được xem xét để bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức và xếp lương như hướng dẫn ở khoản 1, mục II của Hướng dẫn này.

   Người trúng tuyển, trong thời gian công tác, đã đóng BHXH bắt buộc và có thời gian làm công việc không đúng với ngạch công chức, viên chức cần tuyển bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự hoặc thử việc, được xem xét để bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức và xếp lương bậc 1 của ngạch được tuyển dụng.

   Nếu trong thời gian công tác, mà có thời gian làm những công việc của ngạch công chức, viên chức được tuyển dụng, lớn hơn thời gian tập sự hoặc thử việc tương ứng với ngạch công chức, viên chức cần tuyển, được xem xét để bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức và xếp lương, như hướng dẫn ở khoản 1, mục II của Hướng dẫn này.

   Người trúng tuyển, trước khi làm lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được giao, đã có bằng chuyên môn, nghiệp vụ của trình độ đại học hoặc trung cấp, hưởng lương theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000, có đóng BHXH bắt buộc, đã làm những công việc của ngạch công chức, viên chức được tuyển dụng có thời gian bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự hoặc thử việc tương ứng với ngạch công chức, viên chức cần tuyển, thì được xem xét để bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương, như hướng dẫn ở khoản 1, mục II của Hướng dẫn này.

   Trường hợp bà Lương Hải Yến, nếu khi đăng ký tuyển dụng viên chức bà đã đăng ký theo trình độ chuyên môn thạc sĩ, phù hợp ngạch giáo viên THCS chính (mã ngạch 15a.201), thì để được xem xét miễn chế độ tập sự và bổ nhiệm, xếp lương bậc 2 ở ngạch giáo viên THCS chính (viên chức loại A1), bà Yến cần phải hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển gửi cơ quan quản lý viên chức xem xét, hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ; Các văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký để bố trí công việc trước khi tham gia tuyển dụng; Bản kiểm điểm trong thời gian công tác của cá nhân, có xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận thời gian đóng BHXH của BHXH.

   Qua xem xét hồ sơ, cơ quan quản lý viên chức sẽ ban hành quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho bà Yến theo quy định.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn