Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:01/03/2018

Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Khải Hưng, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp cụ thể là việc thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 9 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Thẩm định chương trình đào tạo, bồi dưỡng

   + Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Hội đồng thẩm định giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thẩm định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.

   + Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu, trình Tổng Kiểm toán nhà nước việc thành lập Hội đồng thẩm định; bố trí các điều kiện, phương tiện làm việc cần thiết cho các hoạt động của Hội đồng; tiếp nhận các tài liệu phục vụ cho cuộc họp của Hội đồng và gửi đến từng ủy viên Hội đồng chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp; tổ chức các cuộc họp của Hội đồng; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

   - Thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

   + Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

   ++ Có trách nhiệm tham mưu, trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) việc thành lập Hội đồng thẩm định giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thẩm định các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.

   ++ Có trách nhiệm bố trí các điều kiện, phương tiện làm việc cần thiết cho các hoạt động của Hội đồng.

   ++ Tiếp nhận các tài liệu phục vụ cho cuộc họp của Hội đồng và gửi đến từng ủy viên Hội đồng chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp.

   ++ Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng.

   ++ Gửi hồ sơ thẩm định tài liệu và trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để ban hành tài liệu.

   + Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc ban hành tài liệu sau khi được Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định.

   - Thành phần, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

   - Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm gửi các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đã được ban hành về Bộ Nội vụ để quản lý, theo dõi.

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn thuộc đơn vị đối với chuyên đề hoặc chương trình bồi dưỡng có thời gian dưới 5 (năm) ngày; báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chương trình, tài liệu bồi dưỡng sau khi phê duyệt.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn