Tham khảochế độ hỗ trợ 1 triệu đông/1 tháng cho cán bộ đề án 89 ?

Ngày hỏi:27/10/2015

Kính chào quý sở, cho tôi hỏi chế độ hỗ trợ 1 triệu đông/1 tháng cho cán bộ đề án 89 được thực hiện như thế nào?Các anh chị có thể cho tôi tham khảo quyết định đó được không?Theo tôi thấy hiện nay việc thực hiện chế độ đó ở các xã, phường, quận, huyện có sự khác nhau. Đề nghị quý sở có sự hướng dẫn để viêc thực hiện được đồng bộ hơn. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Việc hỗ trợ đối với học viên Đề án 89 được thực hiện thống nhất theo quy định tại Quyết định số 8662/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện xếp lương, phụ cấp và hỗ trợ tiền lương đối với học viên Đề án 89 về công tác tại phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn