Thẩm phán có em trai phạm tội thì có được tái bổ nhiệm?

Ngày hỏi:18/05/2019
Dạ mình hỏi nếu thẩm phán đang còn công tác ở Toà Án, mà có em trai phạm tội hình sự thì có được tái bổ nhiệm lại không. Cảm ơn!!!
 
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm phán có em trai phạm tội thì có được tái bổ nhiệm?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 67 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về Tiêu chuẩn Thẩm phán:

   1. Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

   2. Có trình độ cử nhân luật trở lên.

   3. Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.

   4. Có thời gian làm công tác thực tiễn pháp luật.

   5. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   Theo Quyết định 866/QĐ-TANDTC 2016 trình tự thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm miễn nhiệm Thẩm phán thì:

   Căn cứ vào nhiệm kỳ Thẩm phán, trước khi hết nhiệm kỳ 4 tháng, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tiến hành công tác nhận xét, đánh giá và tổ chức lấy ý kiến đối với Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp sắp hết nhiệm kỳ.

   và trong hồ sơ cá nhân trình Hội đồng xem xét, tuyển chọn để đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp gồm các tài liệu như sau:

   1. Đơn tình nguyện làm Thẩm phán theo Mẫu số 1 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quy định này;

   2. Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2c-BNV (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

   3. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu tại Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ);

   4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực hợp pháp), gồm: Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật; chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ xét xử; chứng chỉ trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán; các văn bằng, chứng chỉ khác liên quan đến công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán (nếu có);

   5. Bản tự kiểm Điểm theo Mẫu số 2 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quy định này;

   6. Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo Mẫu số 3 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quy định này;

   7. Biên bản và kết quả phiếu giới thiệu của cơ quan, đơn vị đối với người được đề nghị tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán theo Mẫu số 6 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quy định này;

   8. Ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp về việc bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp. Đối với các trường hợp được bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp từ nguồn cán bộ ở các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao thì lấy nhận xét, đánh giá của Ban Chi ủy chi bộ mà người đó sinh hoạt.

   Như vậy, để được bổ nhiệm lại thì thẩm phán trước hết phải đảm bảo tiêu chuẩn nêu trên, những tiêu chuẩn này liên quan đến đạo đức chính trị và quá trình công tác của thẩm phán đó, việc em trai phạm tội không ảnh hưởng đến quá trình tái bổ nhiệm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn