Thẩm phán có thể bị cách chức trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:06/11/2020

Theo quy định pháp luật về tổ chức Tòa án nhân dân thì Thẩm phán có thể bị cách chức trong những trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 82 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định như sau:

   - Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Thẩm phán có thể bị cách chức khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   + Vi phạm trong công tác xét xử, giải quyết những việc thuộc thẩm quyền của Tòa án;

   + Vi phạm quy định tại Điều 77 của Luật này;

   + Vi phạm về phẩm chất đạo đức;

   + Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán;

   + Có hành vi vi phạm pháp luật khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn