Thẩm quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong quyết định xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng

Ngày hỏi:14/08/2020

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền như thế nào trong việc quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo khoản 5 Điều 7 Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 01/10/2020), quy định thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cụ thể như sau:

   - Đối với các đơn vị quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư này:

   + Quyết định xét tặng danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền;

   + Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng;

   + Tặng Kỷ niệm chương;

   + Trình cấp có thẩm quyền xét, khen thưởng cấp nhà nước theo quy định;

   - Đối với các đơn vị quy định tại điểm d, điểm g, điểm h khoản 1 Điều 2 Thông tư này:

   + Quyết định tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen, tặng Kỷ niệm chương theo các quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư này;

   + Hiệp y khen thưởng theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn