Thẩm quyền của Bộ Tài chính về quản lý phí và lệ phí

Ngày hỏi:01/01/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Trường. Tôi đang làm việc tại một phòng công chứng tư. Tôi có một thắc mắc liên quan đến lĩnh vực phí và lệ phí mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi không rõ Bộ Tài chính có thẩm quyền hay trách nhiệm gì về việc quản lý phí và lệ phí hay không? Nếu có quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 19 Luật phí và lệ phí 2015 như sau:

   “Điều 19. Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính

   1. Giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về phí, lệ phí.

   2. Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí.

   3. Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

   4. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí.

   5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

   6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.”

   Trên đây là quy định về thẩm quyền của Bộ Tài chính về quản lý và lệ phí. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật phí và lệ phí 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn