Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nâng ngạch, chuyển ngạch công chức

Ngày hỏi:08/05/2018

Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nâng ngạch, chuyển Ngạch công chức được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Quân. Gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý công chức và người lao động trong đơn vị quản lý nhà nước. Có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nâng ngạch, chuyển Ngạch công chức được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nâng ngạch, chuyển ngạch công chức được quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 333/QĐ-BTP năm 2017 Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức và người lao động trong đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

   - Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch đối với các ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ và các ngạch công chức khác theo quy định của pháp luật;

   - Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ nhân viên lên cán sự và tương đương; từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ sau khi Bộ Nội vụ phê duyệt đề án; xây dựng đề án, tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và tương đương khi được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền;

   - Cử công chức các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ tham dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương do các Bộ, ngành khác tổ chức;

   - Đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm, chuyển ngạch và xếp lương chuyên viên cao cấp và tương đương đối với công chức các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ;

   Trên đây là nội dung câu trả lời về thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nâng ngạch, chuyển ngạch công chức. Để hiểu rõ và chi tiết và rõ hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 333/QĐ-BTP năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn