Thẩm quyền của Cục trưởng trong phân công quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:29/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thẩm quyền của Cục trưởng trong phân công quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019 thì thẩm quyền của Cục trưởng như sau:

   Cục trưởng được phân cấp quyết định các nội dung quản lý công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Cục như sau:

   1. Về nhân sự quản lý:

   - Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi chức vụ đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Cục sau khi Thứ trưởng phụ trách Cục phê duyệt chủ trương, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

   - Quyết định các nội dung quản lý viên chức quy định tại Điều 4 Quy chế này đối với cấp phó của người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, trừ nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

   2. Về tuyển dụng, tiếp nhận viên chức:

   Phê duyệt kế hoạch, kết quả tuyển dụng, đề nghị tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

   3. Về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức:

   Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III; bổ nhiệm và xếp lương sau khi có kết quả thi hoặc xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III.

   4. Về cử công chức, viên chức tham gia công tác ở trong nước:

   Quyết định cử viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Cục tham gia công tác ở trong nước khi cơ quan ngoài Bộ đề nghị Bộ Tư pháp cử người tham gia.

   5. Về thực hiện chế độ, chính sách:

   Giải quyết chế độ tinh giản biên chế đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Cục sau khi Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương.

   6. Về đánh giá, phân loại công chức, viên chức:

   Đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

   7. Về kỷ luật công chức, viên chức:

   Quyết định kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

   8. Về báo cáo, thống kê:

   Tổng hợp, báo cáo, thống kê về đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng lao động của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   Trên đây là quy định về bảo quản, lưu trữ sổ sách, chứng từ trong sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn