Thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Ngày hỏi:01/04/2019

Xin chào,  Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 13 Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019 thì Thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như sau:

   Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được phân cấp quyết định các nội dung quản lý công chức, viên chức của đơn vị như sau:

   - Quyết định các nội dung quản lý công chức, viên chức của đơn vị như quy định tại các khoản 5, 6, 7, 9 Điều 11 và khoản 3 Điều 12 Quy chế này.

   - Ký, chấm dứt hợp đồng làm việc sau khi có kết quả tuyển dụng; cử người hướng dẫn tập sự cho người được tuyển dụng; bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi người tập sự đạt kết quả tập sự.

   - Phân công công việc, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức trong nội bộ đơn vị;

   - Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi chức vụ đối với lãnh đạo cấp Phòng. Viên chức được bổ nhiệm phải trong quy hoạch chức danh tương ứng đã được phê duyệt; trường hợp bổ nhiệm cán bộ không thuộc diện quy hoạch, phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ phụ trách trước khi quyết định.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn vị sự nghiệp công lập
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn