Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý phí và lệ phí

Ngày hỏi:01/01/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang nghiên cứu về việc quản lý phí và lệ phí. Tôi có một thắc mắc liên quan đến lĩnh vực này mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi không rõ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền hay trách nhiệm gì về việc quản lý phí và lệ phí hay không? Nếu có quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao được quy định tại Điều 22 Luật phí và lệ phí 2015 như sau:

   “Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   1. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

   2. Tổ chức thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện thu phí, lệ phí ở địa phương với cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

   3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

   4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

   5. Báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi đề xuất với Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.”

   Trên đây là quy định về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý và lệ phí. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật phí và lệ phí 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn