Thẩm quyền đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện từ ngày 18/10/2019

Ngày hỏi:29/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì việc đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện thuộc thẩm quyền của cơ quan, người nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 1 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định thẩm quyền đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện như sau:

   - Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh) chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ trực thuộc.

   - Cấp ủy cấp huyện tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ mình.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn