Thẩm quyền điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Ngày hỏi:12/06/2017

Ai có thẩm quyền điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Sương, hiện đang công tác trong cơ quan nhà nước, tôi đang tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến điều động, cách chức các chức danh nhà nước ở địa phương là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân để phục vụ quá trình công tác, tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp, đó là pháp luật quy định thẩm quyền điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Sương (096341****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 15 Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, cụ thể là:

   1. Do yêu cầu nhiệm vụ và trên cơ sở ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều động Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều động Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ.

   2. Khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thẩm quyền điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẩm quyền
  Ủy ban nhân dân
  Điều động
  Cách chức
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn