Thẩm quyền, điều kiện công bố dịch bệnh động vật

Ngày hỏi:11/11/2014

Thẩm quyền, điều kiện công bố dịch bệnh động vật?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Điều 17 Pháp lệnh Thú y quy định thẩm quyền và điều kiện công bố dịch bệnh động vật như sau: 1. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Dịch bệnh thuộc "Danh mục các bệnh phải công bố dịch" xảy ra trong tỉnh có khả năng lây lan rộng. b) Có báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp huyện về diễn biến tình hình dịch bệnh. c) Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật thuộc "Danh mục các bệnh phải công bố dịch" và có văn bản đề nghị công bố dịch của cơ quan quản lý Nhà nước về thú y cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý Nhà nước về thú y thuộc Bộ NN-PTNT. 2. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT căn cứ vào mức độ, quy mô, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh có trong "Danh mục các bệnh phải công bố dịch" xảy ra tại hai tỉnh trở lên để công bố dịch. 3. Thủ tướng Chính phủ công bố dịch khi có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật có khả năng lây sang người theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn