Thẩm quyền duyệt chủ trương của công tác chuẩn bị hội nghị, họp lĩnh vực Giáo dục

Ngày hỏi:07/04/2018

Ai có thẩm quyền duyệt chủ trương của công tác chuẩn bị hội nghị, họp lĩnh vực Giáo dục? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Tú Anh, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Ai có thẩm quyền duyệt chủ trương của công tác chuẩn bị hội nghị, họp lĩnh vực Giáo dục? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

0121****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017 về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   a) Bộ trưởng quyết định các cuộc họp, hội nghị sau:

   - Hội nghị toàn ngành (trường hợp phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện theo Quy chế làm việc của Chính phủ);

   - Hội nghị chuyên đề, tập huấn (thuộc lĩnh vực Bộ trưởng chủ trì);

   - Họp lãnh đạo Bộ thường kỳ;

   - Họp giao ban giám đốc sở giáo dục và đào tạo;

   - Họp giao ban với các giám đốc đại học, học viện và các hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng sư phạm (khối đại học, cao đẳng sư phạm);

   - Họp tập thể lãnh đạo Bộ, các cuộc họp khác để giải quyết công việc;

   - Họp liên tịch với các bộ, ngành, tổ chức các cơ quan Trung ương;

   - Lãnh đạo Bộ làm việc với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   - Các cuộc họp khác Bộ trưởng thấy cần thiết.

   b) Thứ trưởng quyết định các cuộc họp, hội nghị thuộc lĩnh vực Thứ trưởng được phân công phụ trách, gồm:

   - Họp, làm việc tại các đơn vị, địa phương;

   - Hội nghị chuyên đề, tập huấn;

   - Các cuộc họp để giải quyết công việc do Thứ trưởng phụ trách.

   c) Người đứng đầu đơn vị quyết định các cuộc họp do lãnh đạo đơn vị chủ trì để giải quyết các công việc chuyên môn và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Thẩm quyền duyệt chủ trương của công tác chuẩn bị hội nghị, họp lĩnh vực Giáo dục. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn