Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao ra sao?

Ngày hỏi:25/06/2020

Theo quy định mới của Tòa án nhân tối cao thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lừ từ ngày 10/08/2020) quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao như sau:

   Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao.

   Trên đây là các trường hơp thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn