Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong giáo dục

Ngày hỏi:21/11/2016

Đơn vị tôi thuộc ngành giáo dục đào tạo. Năm 2015 có xảy ra một số vụ việc do khiếu nại trong việc bổ nhiệm nhân sự. Vụ việc đã được thanh tra Bộ kết luận nhưng vẫn còn khiếu nại. Xin hỏi trong trường hợp này thì người trả lời khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Thanh tra hay Bộ trưởng? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong ngành giáo dục được quy định như sau:

   Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với:

   - Quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; của công chức, viên chức và người lao động do mình quản lý trực tiếp trừ những trường hợp đã phân cấp hoặc pháp luật có quy định khác;

   - Quyết định kỷ luật công chức, viên chức do mình ban hành.

   Giải quyết khiếu nại lần hai đối với:

   - Quyết định hành chính, hành vi hành chính đã được Chánh Thanh tra, Cục trưởng giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết;

   - Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung về giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ, đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết;

   - Quyết định kỷ luật cán bộ, viên chức đã được đơn vị trực thuộc Bộ giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết;

   - Quyết định hành chính, hành vi hành chính của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong giáo dục. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn