Thẩm quyền khai trừ đảng viên được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/12/2019

Liên quan đến việc xử lý kỷ luật đảng viên, tôi có thắc mắc theo quy định thì thẩm quyền khai trừ đảng viên được trao cho ai? Chi bộ có thẩm quyền đó không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 36 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

   - Việc cách chức, khai trừ cấp ủy viên của chi bộ cơ sở do chi bộ cơ sở đề nghị, ban thường vụ cấp ủy huyện, quận hoặc tương đương quyết định.

   ...

   - Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì có quyền khai trừ đảng viên, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý.

   => Như vậy, theo quy định trên thì đảng ủy cơ sở có thẩm quyền khai trừ đảng viên nếu được ủy quyền. Đối với trường hợp đảng viên bị khai trừ là ủy viên của chi bộ thì chi bộ cơ sở đề nghị, ban thường vụ cấp ủy huyện quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Quy định năm 2016 30-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn