Thẩm quyền ký văn bản cho phép công chức, viên chức Bộ KH&CN đi nước ngoài giải quyết việc riêng

Ngày hỏi:04/03/2019

Tôi đang tìm hiểu về quy chế quản lý đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi thẩm quyền ký văn bản cho phép công chức, viên chức Bộ KH&CN đi nước ngoài giải quyết việc riêng. Xin giải đáp giúp tôi.

Công Phụng - Bạc Liêu

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành kèm theo Quyết định 76/QĐ-BKHCN năm 2019, thì thẩm quyền ký văn bản cho phép công chức, viên chức đi nước ngoài giải quyết việc riêng như sau:

   - Bộ trưởng quyết định đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Thứ trưởng quyết định đối với cấp phó của các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được Bộ trưởng ủy quyền ký quyết định đối với công chức và người làm việc thuộc các Vụ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng - đoàn thể và Thanh tra Bộ.

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quyết định đối với công chức, viên chức thuộc đơn vị mình.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền ký văn bản cho phép công chức, viên chức Bộ KH&CN đi nước ngoài giải quyết việc riêng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn