Thẩm quyền ký văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:09/04/2018

Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền ký các văn bản nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Mỹ Duyên, hiện đang tìm hiểu về Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp. Trong quá trình tìm hiểu, tôi có vần đề thắc mắc, cần Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền ký các văn bản nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, tôi chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017 về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, nội dung này quy định cụ thể sau:

   a) Văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; văn bản quản lý hành chính của Bộ, các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế, các văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ theo quy định của pháp luật;

   b) Các văn bản trình các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

   c) Phê duyệt các dự án, đề án, văn bản, hiệp định được Chính phủ ủy quyền;

   d) Phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư theo phân cấp về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và của Bộ;

   đ) Văn bản ủy quyền cho Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.Việc giao ký thừa ủy quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Khi đã được ủy quyền bằng văn bản thì được ký thừa ủy quyền và được dùng con dấu của Bộ;

   e) Các văn bản phức tạp có liên quan tới nhiều lĩnh vực hoặc văn bản khác mà Bộ trưởng thấy cần thiết.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Thẩm quyền ký văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn