Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Ngày hỏi:23/07/2014
Tôi là giáo viên của một trường THCS huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Thẩm quyền tuyển dụng viên chức được thực hiện như thế nào? Với giáo viên chúng tôi khi thi tuyển viên chức là UBND huyện tổ chức. Tuy nhiên khi bạn tôi thi tuyển viên chức vào một trường đại học công lập thuộc Bộ GD&ĐT thì trực tiếp hiệu trưởng tổ chức? Vậy điêu này có sự khác biệt gì không? – Nguyễn Xuân Vân (nguyenxuanvanhd@gmail.com).

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • * Trả lời:

   Theo Điều 5 Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về thẩm quyền tuyển dụng viên chức như sau:

   Đối với đơn vị sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

   Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện hoặc phân cấp tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý; quyết định hoặc ủy quyền quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

   Đối với tổ chức sự nghiệp thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức sự nghiệp này tổ chức hoặc phân cấp tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

   Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện.

   Bộ Nội vụ ban hành nội quy, quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

   Vấn đề thứ hai bạn quan tâm đó là: Sự khác biệt trong việc tuyển viên chức giáo viên THCS với tuyển viên chức là giảng viên tại trường đại học công lập.

   Với các THCS là đơn vị nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ nên cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện hoặc phân cấp tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý; quyết định hoặc ủy quyền quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển (theo khoản 2 Điều 5 Nghị định này)

   Còn đối với trường đại học nơi bạn của bạn đã thi tuyển viên chức có thể đã được giao quyền tự chủ nên người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển (theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định này).

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn