Thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia

Ngày hỏi:04/01/2017

Bạn đọc Nguyễn Thị Khánh Linh, địa chỉ mail khanh_linh_09****@gmail.com thắc mắc: Thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang công tác tại một đơn vị hành chính cấp huyện. Hiện nay cơ quan tôi đang được đào tạo về hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia nên tôi rất quan tâm tới vấn đề này. Kính mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật giúp đỡ tôi. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công Thương ban hành, theo đó:

   1. Các đối tượng được truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia gồm:

   a) Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này;

   b) Cơ quan hải quan, các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này;

   c) Các cơ quan quản lý nhà nước không thuộc Điểm b Khoản này khai thác thông tin từ Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư liên tịch này.

   2. Mức độ và thẩm quyền truy cập:

   a) Các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia để khai thông tin, nhận phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính một cửa, nhận chứng từ hành chính một cửa, kết quả xử lý khác đối với thủ tục hành chính một cửa và tra cứu các thông tin được công bố trên Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia;

   b) Các đối tượng tại Điểm b Khoản 1 Điều này được truy cập vào Cổng thông tin một cửa để tiếp nhận thông tin, xử lý và trả kết quả xử lý dưới hình thức chứng từ hành chính một cửa hoặc kết quả xử lý khác đối với thủ tục hành chính một cửa, nhận chứng từ hành chính một cửa, kết quả xử lý khác của các cơ quan có liên quan;

   c) Các đối tượng tại Điểm c Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư liên tịch này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia, được quy định tại Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn