Thẩm quyền và thủ tục xác định người nghiện ma túy

Ai là người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy và thủ tục xác định người nghiện ma túy như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5, Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/2/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng thì:
   1. Thẩm quyền xác định người nghiện ma túy
   Người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy khi đủ các điều kiện sau:
   1.1. Là bác sỹ hoặc y sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám, chữa bệnh và có chứng chỉ tập huấn về điều trị cắt cơn nghiện ma túy do Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.
   1.2. Thuộc trong các đối tượng sau:
   a) Trạm trưởng trạm Y tế cấp xã;
   b) Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân y;
   c) Giám đốc, Trưởng khoa Khám bệnh các Phòng khám khu vực, Bệnh viện cấp huyện trở lên;
   d) Giám đốc, trưởng Phòng Y tế của Trung tâm cai nghiện ma túy.
   2. Thủ tục xác định người nghiện ma túy

   2.1. Hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy gồm:
   a) Văn bản đề nghị xác định người nghiện ma túy của công an cấp xã;
   b) Sơ yếu lý lịch tóm tắt của người được đề nghị xác định nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;
   c) Bản sao tài liệu chứng minh hành vi sử dụng ma túy bất hợp pháp.
   2.2. Thủ tục xác định người nghiện ma túy
   a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy của Công an cấp xã, người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy tại Khoản 1 Điều này, căn cứ vào tiêu chuẩn xác định nghiện ma túy theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế để xác định tình trạng nghiện ma túy;
   b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy phải trả lời bằng văn bản kết quả xác định nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn