Thẩm quyền và trách nhiệm của người trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nông nghiệp

Ngày hỏi:25/08/2018

Xin chào, tôi tên Trọng Hiền sinh sống và làm việc tại Tp. HCM. Để đáp ứng nhu cầu công việc tôi có tìm hiểu về Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tuy nhiên gặp phải vướng mắc nhờ các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Thẩm quyền và trách nhiệm của người trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nông nghiệp được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn. (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Quyết định 2693/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thẩm quyền và trách nhiệm của người trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được quy định như sau:

   1. Chủ động đề xuất kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng và khai thác hồ sơ, hồ sơ điện tử công chức, viên chức.

   2. Tổ chức việc bổ sung các tài liệu vào hồ sơ bảo đảm kịp thời, chính xác.

   3. Tổ chức việc sắp xếp, bảo quản, lưu giữ hồ sơ.

   4. Tổ chức phục vụ nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ đúng quy định; cung cấp số liệu, tư liệu nhanh chóng, chính xác, kịp thời; sao lục hồ sơ khi có yêu cầu.

   5. Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề chưa rõ hoặc mâu thuẫn trong hồ sơ công chức, viên chức và những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý hồ sơ, kịp thời báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

   6. Đôn đốc, thu thập đầy đủ các thành phần tài liệu trong hồ sơ công chức, viên chức.

   7. Thường xuyên học tập, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Thẩm quyền và trách nhiệm của người trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 2693/QĐ-BNN-TCCB năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn