Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân trong lĩnh vực thủy sản

Ngày hỏi:11/06/2019

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân trong lĩnh vực thủy sản theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 47 Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/07/2019 thì thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân trong lĩnh vực thủy sản được quy định như sau:

   1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

   Phạt tiền đến 500.000 đồng.

   2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

   Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

   3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

   a) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

   b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

   c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

   4. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường cấp tỉnh có quyền:

   a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

   b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

   c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

   d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và điểm k khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

   5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

   a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

   b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

   c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a Khoản này;

   d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

   6. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông có quyền:

   a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

   b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, Chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

   c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

   d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và điểm i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b và d khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn